Posted in Ուսումնական ծրագրեր

Հիմնական կրթություն. Կրտսեր դպրոց 4-5-րդ դասարաններ. 2019-2020 ուսումնական տարի

Լեզուն ժողովրդի ֆիզիկական, հոգևոր, մտավոր կյանքի արտացոլումն Է։ Նա ներառում է ոչ միայն ժողովրդին շրջապատող բնությունը, նրա պատմությունը, կենցաղը, բարքերը, հավատալիքները, նրա հոգեբանությունը, հոգևոր, մշակութային արժեքները, այլ նաև նրա ձգտումները, ապագան։ Լեզուն ժողովրդի լավագույն բնութագիրն է և ժողովրդի բնավորության մեջ ներթափանցելու լավագույն, գուցե և միակ միջոցը: Լեզուն շարունակ զարգանում է, ունի անհատական դրսևորումներ, որի զարգացումը և կատարելագործումը մայրենի դասընթացի հիմնական խնդիրներից է: Մայրենի լեզվի միջոցով անհատը հոգևոր ուժ և մտավոր կարողություն է ստանում, ճանաչում է ինքն իրեն, ինքնադրսևորվում։ Շարունակել կարդալ “Հիմնական կրթություն. Կրտսեր դպրոց 4-5-րդ դասարաններ. 2019-2020 ուսումնական տարի”

Posted in Ուսումնական ծրագրեր

Մեդիալրագրության ծրագիր


DSC08697Ա. Մեդիալրագրություն ընտրած սովորողը պետք է կարողանա

  1. Հարցարույց վերցնել ինչպես դրսում պատահական անցորդներից, այնպես էլ առանձին անհատներից:
  2. Աշխատել ձայնագրիչի, տեսախցիկի, լուսանկարչական ապարատի հետ:
  3. Արագ ըմբռնի հաղորդվող նյութի կարևորությունը, կողմնորոշվի ճիշտ հարց տալու համար
  4. Հարցը գրագետ և հասկանալի ձևակերպի
  5. Գրագետ և վարժ խոսի:
  6. Հավաքած նյութերը մշակի և ամբողջական նյութ պատրաստի: Շարունակել կարդալ “Մեդիալրագրության ծրագիր”
Posted in Ուսումնական ծրագրեր

4-րդ դասարան մայրենիի բովանդակությունը

DSC05473

Մայրենիի գնահատման չափանիշներ

 5-րդ դասարանի մայրենիի ուսումնական օրացույց

  Ուսումնական գրականություն

Հարցերի և առաջադրանքների շտեմարան (ըստ Հակոբ  Օշականի  «Գրականությանդասագրքի» )

Մայրենին 1-9-րդ դասարաններում:

Լրացուցիչ կրթություն: Շարունակել կարդալ “4-րդ դասարան մայրենիի բովանդակությունը”

Posted in Ուսումնական ծրագրեր

5-րդ դասարանի մայրենիի բովանդակություն

DSC08593

Մայրենիի գնահատման չափանիշներ

 5-րդ դասարանի մայրենիի ուսումնական օրացույց

  Ուսումնական գրականություն Շարունակել կարդալ “5-րդ դասարանի մայրենիի բովանդակություն”