Posted in Ուսումնական ծրագրեր

Հիմնական կրթություն. Կրտսեր դպրոց 4-5-րդ և միջին դպրոց 6-րդ դասարաններ. 2018-2019 ուսումնական տարի

Լեզուն ժողովրդի ֆիզիկական, հոգևոր, մտավոր կյանքի արտացոլումն Է։ Նա ներառում է ոչ միայն ժողովրդին շրջապատող բնությունը, նրա պատմությունը, կենցաղը, բարքերը, հավատալիքները, նրա հոգեբանությունը, հոգևոր, մշակութային արժեքները, այլ նաև նրա ձգտումները, ապագան։ Լեզուն ժողովրդի լավագույն բնութագիրն է և ժողովրդի բնավորության մեջ ներթափանցելու լավագույն, գուցե և միակ միջոցը: Լեզուն շարունակ զարգանում է, ունի անհատական դրսևորումներ, որի զարգացումը և կատարելագործումը մայրենի դասընթացի հիմնական խնդիրներից է: Մայրենի լեզվի միջոցով անհատը հոգևոր ուժ և մտավոր կարողություն է ստանում, ճանաչում է ինքն իրեն, ինքնադրսևորվում։ Շարունակել կարդալ “Հիմնական կրթություն. Կրտսեր դպրոց 4-5-րդ և միջին դպրոց 6-րդ դասարաններ. 2018-2019 ուսումնական տարի”

Advertisements
Posted in Ուսումնական ծրագրեր

Երկարացված օրվա ծրագիր

Երկարացված օրվա ծրագիրը՝ ըստ օրերի

Երկարացված օրվա նախագիծ

Երկարացված օրվա բաղկացուցիչները՝
Շարունակել կարդալ “Երկարացված օրվա ծրագիր”

Posted in Ուսումնական ծրագրեր

Մեդիալրագրության ծրագիր


DSC08697Ա. Մեդիալրագրություն ընտրած սովորողը պետք է կարողանա

  1. Հարցարույց վերցնել ինչպես դրսում պատահական անցորդներից, այնպես էլ առանձին անհատներից:
  2. Աշխատել ձայնագրիչի, տեսախցիկի, լուսանկարչական ապարատի հետ:
  3. Արագ ըմբռնի հաղորդվող նյութի կարևորությունը, կողմնորոշվի ճիշտ հարց տալու համար
  4. Հարցը գրագետ և հասկանալի ձևակերպի
  5. Գրագետ և վարժ խոսի:
  6. Հավաքած նյութերը մշակի և ամբողջական նյութ պատրաստի: Շարունակել կարդալ “Մեդիալրագրության ծրագիր”
Posted in Ուսումնական ծրագրեր

4-րդ դասարան մայրենիի բովանդակությունը

DSC05473

Մայրենիի գնահատման չափանիշներ

 5-րդ դասարանի մայրենիի ուսումնական օրացույց

  Ուսումնական գրականություն

Հարցերի և առաջադրանքների շտեմարան (ըստ Հակոբ  Օշականի  «Գրականությանդասագրքի» )

Մայրենին 1-9-րդ դասարաններում:

Լրացուցիչ կրթություն: Շարունակել կարդալ “4-րդ դասարան մայրենիի բովանդակությունը”

Posted in Ուսումնական ծրագրեր

5-րդ դասարանի մայրենիի բովանդակություն

DSC08593

Մայրենիի գնահատման չափանիշներ

 5-րդ դասարանի մայրենիի ուսումնական օրացույց

  Ուսումնական գրականություն Շարունակել կարդալ “5-րդ դասարանի մայրենիի բովանդակություն”