Posted in Մեդիակրթություն 17-18 ուստարի, Uncategorized

Ուսումնական օրացույց 2017-2018 ուսումնական տարի

Ապրիլ

Շարունակել կարդալ “Ուսումնական օրացույց 2017-2018 ուսումնական տարի”

Posted in Մեդիակրթություն 17-18 ուստարի, Uncategorized

Մայրենի 5-րդ դասարան

Մայիսի 21-25

  • Հրանտ Մաթևոսյան «Կանաչ դաշտը» (ընթերցարան 288), առաջադրանքներ բաժնից 2, 3, 4, 6, 11:
  • Լեզվական աշխատանք՝ 399-401:
  • Ավ. Իսահակյան «Ռավեննայում»: Համացանցից տեղեկություններ գտեք Ռավեննայի մասին և բլոգում հրապարակեք:
  • Անդրադարձ ֆլեշմոբի առաջադրանքներին՝ ֆլեշմոբ մայիս 

Շարունակել կարդալ “Մայրենի 5-րդ դասարան”

Posted in Մեդիակրթություն 17-18 ուստարի, Uncategorized

Մայրենի 4-րդ դասարան

Մայիսի 21-25

  • Լեզվական աշխատանք՝ կրկնություն՝ բառակազմությունից ՝ պարզ, ածանցավոր, բարդ և բարդ ածանցավոր բառեր:
  • Ստեփան Զորյան «Վախը» (ընթերցարան էջ 107), առաջադրանքներ՝

Տեքստի առաջին հատվածից դուրս գրել ան նախածանցով երեք բառ:
Տեքստի առաջին նախադասությունը համառոտագրել՝ թողնել միայն ենթական ու ստորոգյանը
Տեքստից դուրս գրել ուրիշի ուղղակի խոսքի մեկ օրինակ

  • Առաջադրանքներ բաժնից 1, 2, 4, 6, 7, 8:
  • Աշխատանք գիրք-տետրով՝ էջ 76, 77:
  • Քննության նախապատրաստում՝ Առյուծ արքան
  • Անդրադարձ ֆլեշմոբի առաջադրանքներին՝ ֆլեշմոբ մայիս 

Շարունակել կարդալ “Մայրենի 4-րդ դասարան”

Posted in Մեդիակրթություն 17-18 ուստարի, Uncategorized

Ուսումնական օրացույց 2016-2017 ուսումնական տարի

DSC093794-5-րդ դասարանի նախագծեր

Սեպտեմբեր 

 Հոկտեմբեր

Շարունակել կարդալ “Ուսումնական օրացույց 2016-2017 ուսումնական տարի”