Posted in Մեդիակրթություն 16-17 ուս.

Մայրենի 5-րդ դասարան

Մայիսի 22-26

  • Վրթանես Փափազյան «Ըմբոստի մահը» ընթերցարան 230 էջ, հարցեր և առաջադրանքներ 3, 4, 5:
  • Հրանտ Մաթևոսյան «Կանաչ դաշտը» էջ 288, հարցեր և առաջադրանքնր բաժնից 2, 3, 4, 7, 8, 11:
  • Լեզվական աշխատանք՝ Գ/Ք 232-234, թվականի մասին դասը կարդալ, 235, 236, 240 դերանուններ:

Շարունակել կարդալ “Մայրենի 5-րդ դասարան”