Posted in Լրացուցիչ կրթություն, Uncategorized

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

Դեկտեմբերի 10-14

5-րդ դասարան՝ լեզվի գրքից 131-135, թեմա՝ ուղղագրություն:

6-րդ դասարան՝ անգիր սովորել Ավ. իսհակյանի «Մի մրահոն աղջիկ տեսա…» բանաստեղծությունը:

Հեղինակ՝

Սիրում եմ կարդալ, նկարել, լավ և որակյալ երաժշտություն լսել: Հայոց լեզվի և գրականության մասնագետ եմ և աշխատում եմ դպրոցում:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s