Posted in Մեդիակրթություն

Մայրենի 5-րդ դասարան

Մարտի 18-21

Վառարանը

У Кати было два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык — один и нос — тоже один.

— Скажи, бабушка, — просит Катя, — почему это у меня всего по два, а язык один и нос один?
— А потому, милая внучка, — отвечает бабушка, — чтобы ты больше видела, больше слышала, больше делала, больше ходила и меньше болтала, и нос свой курносый куда не надо не совала.

Вот, оказывается, почему языков и носов бывает только по одному.

 • Երեքշաբթի՝ Լեզվական գործունեություն՝ առաջադրանքներ՝ 279-283:
 • Հինգշաբթի՝ Եղ. Չարենց «Լուսամփոփի պես աղջիկ», առաջադրանքները կատարել:

Մարտի 11-14

Մարտի 4- 7

Փետրվարի 25-մարտի 1

Փետրվարի 18-22

Փետրվարի 11-15

 • Երկուշաբթի՝ Խաղ- վիկտորինա, արդյունքների աղյուսակ
 • Երեքշաբթի՝ Լեզվական գործունեություն՝ առաջադրանքներ 208, 210, 212-215, կարդալ 215-ի հաջորդող տեքստը:
 • Չորեքշաբթի՝ Ընթերցանություն՝ Հ. Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» պոեմի նախերգանքն ու 1-ին հատավծը կարդալ, առաջադրանքները կատարել:
 • Հինգշաբթի՝Հ. Թումանյան «Համերգ»(հարցնելու  եմ փետրվարի 21-ին), բանաստեղծությունը դասարանում կարդալ, պատկերները բացատրել: Առաջադրանքներ՝  բանաստեղծությունից դուրս գրել 18 գոյական, 6 ածանցավոր, 2 բարդ բառ, բանաստեղծությունը սովորել անգիր:
 • Ուրբաթ՝ Լեզվական գործունեություն՝ առաջադրանքներ 216, 217, 221, 222:
 • Շաբաթվա բանաստեղծությունը՝ Եղ. Չարենց «Ինչ որ լավ է վառվում է ու վառում»(հարցնելու եմ փետրվարի 19-ին)

Փետրվարի 4-8

 • Երկուշաբթի՝ Խաղ-վիկտորինաարդյունքների աղյուսակ
 • Երեքշաբթի՝ Լեզվական գործունեություն՝ առաջադրանքներ 190, 191, կարդալ 195 առաջադրանքին հաջորդող տեքստը, հասկանալ, 196-198:
 • Չորեքշաբթի՝ Ուսումնական պարապմունք ընթերցարանում՝ Հ. Թումանյան «Գրազը»
 • Հինգշաբթի՝ Հ. Թումանյան «Իմ երգը», բանաստեղծությունը կարդալ, քննարկել, սովորել անգիր: Առաջադրանքներ՝ բանաստեղծությունից դուրս գրել 4 ածանցավոր բառ, 10 գոյական, գրել, թե ինչի մասին է բանաստեղծությունը:
 • Ուրբաթ՝ Լեզվական գործունեություն՝ առաջադրանքներ 199-203:
 • Շաբաթվա բանաստեղծությունը՝ Եղ. Չարենց «Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն»

Նախագծային շաբաթ հունվարի 29- փետրվարի 1

 • Երեքշաբթի՝ Խաղ- վիկտորինա
 • Չորեքշաբթի՝ Լեզվական գործունեություն՝ առաջադրանքներ՝ 176, 177, 179, 180, 183:
 • Հինգշաբթի՝ Հ. Թումանյանը՝ հայրենասեր: Կարդալ տեքստը և բլոգում առանձնացնել Թումանյանի հայրենասիրական հինգ արարք:
 • Ուրբաթ՝ Լեզվական գործունեություն՝ առաջադրանքներ՝ 184, 185, ուշադիր կարդալ 185-ին հաջորդող տեքստը, 186-189:
 • Շաբաթվա բանաստեղծությունը՝ Հ. Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ» պոեմից հատված:

Նախագծային շաբաթ հունվարի 21-25

 • Երկուշաբթի՝ Պարուսուցման պարապմունք 6.5 դասարանի հետ (5.2 դասարան), առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի ծրագրի նախագծի քննարկում (5.1 դասարան)
 • Երեքշաբթի՝ Խաղ-վիկտորինա մայրենիից
 • Չորեքշաբթի՝ Պարապմունք ընթերցարանում, կարդացած գիրքերի ներկայացում:
 • Հինգշաբթի՝ Հետազոտական-տեղեկատվական աշխատանք հայոց բանակի մասին՝ Հայոց ազգային բանակ:
 • Ուրբաթ՝ Լեզվական գործունեություն՝ առաջադրանքներ 166-168, 171:
 • Շաբաթվա բանաստեղծությունը՝ Հ. Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ» պոեմից հատված

Դեկտեմբերի 17-20

 • Երկուշաբթի՝ Հանս Քրիստիան Անդերսեն «Ձյունե թագուհին»: Կարդա, առաջադրանքները կատարել:
 • Երեքշաբթի՝ Աշխատանք լեզվի գրքով. թեման՝ ձևաբանություն 149-155
 • Չորեքշաբթի՝  Ընթերցանության օր՝ Պաուլո Կոելյո «Սուրբ ծննդյան հեքիաթ», կարդալ, առաջադրանքները կատարել:
 • Հինգշաբթի՝ Աշխատանք լեզվի գրքով. թեման՝ ձևաբանություն 159, 161, 162, 163, 164:

Դեկտեմբերի 10-14

 • Երկուշաբթի՝ Ավ. Իսահակյան «Այդ ոչինչը ես եմ»  կարդալ, ստեղծագործությունը քննարկել, կատարել բոլոր առաջադրանքները բացի 3-րդից:
 • Երեքշաբթի՝ Աշխատանք լեզվի գրքով. թեման՝ ուղղագրություն 119, 122-128, 142:
 • Չորեքշաբթի՝  Ընթերցանության օր
 • Հինգշաբթի՝ Անգիր սովորել Ավ. իսհակյանի «Մի մրահոն աղջիկ տեսա…»  բանաստեղծությունը:
 • Ուրբաթ՝ Աշխատանք լեզվի գրքով. թեման՝ ուղղագրություն 143-146:

Դեկտեմբերի 3-7

 • Երկուշաբթի՝ Ավ. Իսահակյան «Ո՞վ է ապրում» ընթերցարան էջ 128: Մտածել, թե ինչի մասին է ստեղծագործությունը, բլոգում 3-4 նախադասությամբ գրել:
 • Երեքշաբթի՝ աշխատանք լեզվի գրքով 100-102 թեման՝ ածանցավոր բառեր, 103-105:
 • Չորեքշաբթի՝  Ընթերցանության օր
 • Հինգշաբթի՝ Ավ. Իսահակյան «Ո՞վ է ապրում» ընթերցարան էջ 128, ստեղծագործությունը քննարկել, հարցեր և առաջադրանքներ բաժնից 2, 4, 7:
 • Ուրբաթ՝ 107-109, 111, 115, 117-ին հաջորդող տեքստը կարդալ, հասկանալ:

Նոյեմբերի 26-30

 • Երկուշաբթի՝ Ավ. Իսահակյան «Ամենապիտանի բանը»: Կարդալ, առաջադրանքները կատարել:
 • Երեքշաբթի՝ աշխատանք լեզվի գրքով  91-94, 97, 99, 100:
 • Չորեքշաբթի՝  Ընթերցանության օր
 • Հինգշաբթի՝ Ավ. Իսահակյան «Ես երգիչ եմ» , առաջադրանքները կատարել, ստեղծագործությունը սովորել անգիր:
 • Ուրբաթ՝ Ստեղծագործական աշխատանք՝ «Աշխարհի ամենապիտանի բանը»

Նոյեմբերի 19-23

Նոյեմբերի 12-17

 • Երկուշաբթի՝ Ս. Զորյան «Մի գիշեր անտառում», ընթերցարանի 5-րդ էջ: Կարդալ, բլոգում դուրս գրել հետաքրքիր երկու հատված, հիմնավորել ընտրությունը:
 • Երեքշաբթի՝ աշխատանք լեզվի գրքով 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90:
 • Չորեքշաբթի՝  Ընթերցանության օր
 • Հինգշաբթի՝ Ս. Զորյան «Մի գիշեր անտառում», ընթերցարանի 5-րդ էջ, դասը սովորել պատմել:
 • Ուրբաթ՝Թարգմանչաց տոն : Կարդալ 5-րդ դասարանի Գ և Դ նախադասությունները, կատարել առաջադրանքները:
 • Շաբաթ՝ 

Նոյեմբերի 5-9

 • Երկուշաբթի՝Սովորում ենք մեր կրթահամալիրի հիմնը. «Անդաստան»: Սովորողները բաժանվում են 3-4 հոգանոց խմբերի և յուրաքանչյուր խումբ վերլուծում է բանաստեղծության տրված հատվածը, բառարանի կամ ընկերների օգնությամբ փորձում բացատրել անհասկանալի բառերը: Յուրաքանչյուր խումբ անգիր սովորում և ներկայացնում է բանաստեղծության՝ իրեն հանձնարարված հատվածը:
 • Երեքշաբթի՝ աշխատանք լեզվի գրքով 75, 78, 80, 81:
 • Չորեքշաբթի՝  Ընթերցանության օր
 • Հինգշաբթի՝ Կարդալ Մ. Սեբաստացու մասին, փորձել նրա կենսագրության հիման վրա հեքիաթ հորինել:
 • Ուրբաթ՝Թարգմանչաց տոն : Կարդալ 5-րդ դասարանի Ա և Բ նախադասությունները, կատարել առաջադրանքները:

Հոկտեմբերի 22-26

Հոկտեմբերի 15-19

 • Երկուշաբթի՝ Թարգմանչաց տոն : Գրաբարի լեզվական օրինաչափությունների ուսումնասիրություն:
 • Երեքշաբթի՝ Լեզվական աշխատանք գործնական քերականության գրքով՝ 67-72 համանուն բառեր:
 • Չորեքշաբթի՝ Ընթերցանության օր
 • Հինգշաբթի՝ Ավ. Իսահակյան «Երգի հրապույրը» ընթերցարան՝ 155 էջ:
 • Ուրբաթ՝ Ավ. Իսահակյան «Երգի հրապույրը» ընթերցարան՝ 155 էջ, հարցեր և առաջադրանքներ բաժնից՝ 5, 7, 8:

Հոկտեմբերի 8-10

Հոկտեմբերի 1-5

Սեպտեմբերի 24-28

 • Երկուշաբթի՝ Վ. Սարոյան «Ես» ստեղծագործությունը կարդալ, առաջադրանքները կատարել:
 • Երեքշաբթի՝ Լեզվական աշխատանք գործնական քերականության գրքով՝ 44-49
 • Չորեքշաբթի՝ Ընթերցանության օր
 • Հինգշաբթի՝ Վ. Սարոյան «Թակարդը, Աստված իմ, թակարդը»
 • Ուրբաթ՝ Սահյանական օրեր: Հ. Սահյան «Ժայռից մասուր է կաթում»:

Սեպտեմբերի 17-20

 • Երկուշաբթի՝ 4-րդ դասարանի ավարտական քննությունների վերաբերյալ վերլուծություն՝ տեքստի ձևով: Ճամփորդության նախապատրաստում, նախագծի ներկայացում:
 • Երեքշաբթի՝ Ընթերցանության օր
 • Չորեքշաբթի՝ Լեզվական աշխատանք գործնական քերականության գրքով՝ 33, 34, 36-40
 • Հինգշաբթի՝ ուսումնական ճամփորդություն էրեբունի ամրոց-թանգարան:

Սեպտեմբերի 10-14

Վիլյամ Սարոյան, տեղեկություններ Սարոյանի մասին, Վ. Սարոյանը հիշում է:

Վ. Սարոյան «Թե ինչ կարող  էպատահել…»

Լեզվական աշխատանք՝ 21, 23, 24, հաջորդող տեքստը կարդալ, 26-29:

 

Advertisements

Հեղինակ՝

Սիրում եմ կարդալ, նկարել, լավ և որակյալ երաժշտություն լսել: Հայոց լեզվի և գրականության մասնագետ եմ և աշխատում եմ դպրոցում:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s