Posted in Լրացուցիչ կրթություն

4-րդ դասարան

Նոյեմբերի 30

Հ. Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ», էջ 88-95 հատվածը սովորել շատ լավ պատմել, նծանոթ բառերը սովորել: Լեզվական աշխատանք ածանց և վերջավորությունԱռաջադրանք 3:

Նոյեմբերի 29

Հ. Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ», էջ 81-87 առաջադրանքներ բաժնից  2, 3, 6: Անծանոթ բառերը դուրս գրել, բացատրել և անգիր սովորելռ:

Նոյեմբերի 28

Լեզվական աշխատանք՝ Բառակազմություն:   Առաջադրանք 2:

Նոյեմբերի 27

Աշխատանք գիրք-տետրով, էջ 25, բացի առաջին և երրորդ առաջադրանքից, 28-ի երկրորդ և երրորդ առաջադրանքները:

Նոյեմբերի 26

 Հ. Թումանյան «Սասունցի Դավիթ», էջ 81-87 անծանոթ բառերը դուրս գրել, սովորել, դասը կարողանալ լավ կարդալ:

Նոյեմբերի 23

Անծանոթ բառերի հարցում, 72-77 էջի հատվածը սովորել պատմել, անդրադարձ մայրենիի ֆլեշմոբին:

Նոյեմբերի 22

Հ. Թումանյան «Սասունցի Դավիթ» կարդալ 72-77 էջերը, անծանոթ բառերը դուրս գրել, սովորել:

Նոյեմբերի 21

Լեզվական աշխատանք՝ Բառակազմություն Առաջադրանք 2, առաջադրանք 3:

Նոյեմբերի 20

Աշխատանք գիրք-տետրով, էջ 23, 24:

Նոյեմբերի 19

Հ. Թումանյան «Սասունցի Դավիթ», էջ 68, առաջադրանքներ բաժնից  10, 11:

Նոյեմբեր 16

Բառակազմության հարցում: Հ. Թումանյան «Սասունցի Դավիթ», էջ 63-68, կարդալ, անծանոթ բառերը դուրս գրել, բացատրել, սովորել պատմել:

Նոյեմբերի 15

Լեզվական աշխատանք՝ Բառակազմություն, առաջադրանք 1:

Նոյեմբերի 14

Հ. Թումանյան «Սասունցի Դավիթ», առաջադրանքներ 1, 2, 3:

Նոյեմբերի 13

Աշխատանք գիրք-տետրով, էջ 21, 22 (22 էջի վերևի և նախավերջին առաջադրանքները չկատարել):

Նոյեմբերի 12

 Հ. Թումանյան «Սասունցի Դավիթ», էջ 61-62, առաջին երկու հատվածը սովորել անգիր:

Նոյեմբերի 9

 Կրթահամալիրի հիմնի՝ «Անդաստան»-ի մեկնաբանում, քննարկում, սովորել անգիր:

Նոյեմբերի 8

Լեզվական աշխատանք՝  Յ-ի ուղղագրությունը, աջադրանքներ:

Հարցաթերթիկը լրացնում են նորեկները:

Նոյեմբերի 7

«Կրթահամալիրի քարտեզը»-կազմում են սովորողները

Նեյեմբերի 6

Աշխատանք գիրք-տետրով, էջ  20

Նոյեմբերի 5

Փոքրիկ ակնարկ Մխիթար Սեբաստացու մասին:  « Ինչո՞ւ է մեր կրթահամալիրը կոչվում Սեբաստացու անունով»:

Հոկտեմբերի 26

«Շարլ Ազնավուր» նախագիծ. լսեք Ազնավուրի երգերից որևէ մեկը և փորձեք դրան համապատասխան մի պատմություն հորինել՝ La MammaLA BOHÈMEHier encoreSheL’amour c’est comme un jour,Je t’Attendsje m’voyais deja lyricsun vie d’amour:

Հոկտեմբերի 25

Կարդալ տեքստի երկրորդ հատվածը և կատարել առաջադրանքները՝ Ազնավուրը Ազնավուրի մասին հատված:

Հոկտեմբերի 23

Աշխատանք գիրք-տետրով, էջ 18

Հոկտեմբքերի 19

Հ. Սահյանի «Ձկնիկն առվին խուտուտ տվեց»:  բանաստեղծությունը քննարկել, պատկերները մեկնաբանել: Առաջադրանքները կատարել:

Տնային հանձնարարություն

Բանաստեղծությունը սովորել անգիր, ձայնագրվել պատրաստել տեսանյութ կամ ռադիոնյութ:

Հոկտեմբերի 18

Լեզվական աշխատանք՝  և-ի ուղղագրությունը. կատարել առաջադրանք 1-ը

Տնային հանձնարարություն

Կատարել առաջադրանք 2-ը:

Հոկտեմբերի 17

Ավ. Իսահակյանի «Նուկիմ քաղաքի խելոքները». քննարկում, անծանոթ բառերի հարցում:

Տնային հանձնարարություն 

Ավ. Իսահակյանի «Նուկիմ քաղաքի խելոքները» ստեղծագործության հարցեր և առաջադրանքներ բաժնից 8, 10 (բլոգում հրապարակել և նկարել):

Հոկտեմբերի 16

Աշխատանք գիրք-տետրով, էջ 16

Տնային հանձնարարություն

Աշխատանք գիրք-տետրով, էջ 15:

Հոկտեմբերի 15

Ավ. Իսահակյանի «Նուկիմ քաղաքի խելոքները» ստեղծագործությունը (ընթերցարան էջ 23) կարդալ, դասարանում քննարկել:

Տնային հանձնարարություն

Ավ. Իսահակյանի «Նուկիմ քաղաքի խելոքները» ստեղծագործության (ընթերցարան էջ 26) Հարցեր և առաջադրանքներ բաժնից 1, 5, 6, 7 (7-րդը բլոգում հրապարակել):

Հոկտեմբերի 10

 Հ. Սահյան «Մշուշների շղարշի տակ» բանաստեղծությունը կարդալ, մեկնաբանել, առաջադրանքները կատարել:

Տնային հանձնարարություն

Հ. Սահյան «Մշուշների շղարշի տակ» բանաստեղծությունը սովորել անգիր, ձայնագրվել, բլոգում տեղադրել, բանաստեղծության համար նկար նկարել:

Հոկտեմբերի 9

Աշխատանք գիրք-տետրով, էջ 13

Տնային հանձնարարություն

Աշխատանք գիրք-տետրով, էջ 14:

Հոկտեմբերի 8

Կոմիտասի «Աշուն օր» բանաստեղծության հարցում:

Տնային հանձնարարություն

Կոմիտասի «Աշուն օր» բանաստեղծության ռաջադրանքները կատարել բլոգում:

Հոկտեմբերի 5

Հանձնարարվծ բանաստեղծությունների հարցում, գնահատում: Կոմիտասի «Աշուն օր» բանաստեղծության պատկերների մեկնաբանում:

Տնային հանձնարարություն

Կոմիտասի «Աշուն օր» բանաստեղծությունը սովորել անգիր:

Հոկտեմբերի 4

Լեզվական աշխատանք՝ առաջադրանք Ը-ի ուղղագրության վերաբերյալ: Համո Սահյան «Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է» բանաստեղծությունը կարդալ, պատկերները մեկնաբանել, անծանոթ բառերը հասկանալ:

Տնային հանձնարարություն

Համո Սահյան «Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է» բանաստեղծությունը սովորել անգիր: Բանաստեղծությունը սովերել երկու մասով. առաջին երեք տունը սովորել ուրբաթ, հաջորդ երեքը՝ շաբաթ, իսկ կիրակի կրկնել:

Հոկտեմբերի 3

Լսում ենք սովորողների հաղորդումները: Լեզվական աշխատանք՝ Ը-ի ուղղագրությունը:

Տնային հանձնարարություն

Կոմիտասի մասին պատմող տեսնայութ նայել, բլոգում գրել, թե ինչ իմացաք այդ ֆիլմից և ինչը հավանեցիք ֆիլմում:

Հոկտեմբերի 2

Աշխատանք գիրք-տետրով, էջ 9, 10

Տնային հանձնարարություն

Առաջադրանք գիրք-տետրով, էջ 11

Հոկտեմբերի 1

Կոմիտասյան օրեր: Ո՞վ է Կոմիտասը: լեզվական առաջադրանք

Տնային հանձնարարություն

Ուսումնասիրություններ՝ Կոմիտասի անունը կրող ինչե՞ր կան Հայաստանում:

Սեպտեմբերի 28

Անծանոթ բառերի հարցում, անդրադարձ տեքստին: Ուղղագրական թելադրություն Ե-Է-ի վերաբերյալ:

Տնային հանձնարարություն

Ուշադիր կարդալ Վ. Սարոյանի «Հոմեր» հատվածը, կատարել առաջադրանքները:

Սեպտեմբերի 27

Վ. Սարոյան «Յուլիսիս», կարդալ, անծանոթ բառերը դուրս գրել, բացատրել:

Տնային հանձնարարություն

Վ. Սարոյան «Յուլիսիս», կարդալ, առաջադրանքները կատարել:

Սեպտեմբների 26

Վ. Սարոյան «Հյուսնի պատմությունը» կարդալ, քննարկել, առաջադրանքները կատարել:

Տնային հանձնարարություն

Վ. Սարոյան «Հյուսնի պատմությունը»-ը կարողանալ շատ լավ կարդալ, 4 -ական բառ դուրս գրեք, որոնք սկսվեն Օ-Ո-ով և Ե-ով.

Սեպտեմբերի 25

Լեզվական աշխատանք՝   Ո-Օ-ի վերաբերյալ, նոր դաս՝ Է-Ե ուղղագրությունը:

Տնային հանձնարարույթուն

Ե-Է լրացրեք:

Սեպտեմբերի 20

Լեզվական աշխատանք՝ ձայնավորների ուղղագրություն՝ Օ-Ո ուղղագրությունԳործնական աշխատանք

Տնային հանձնարարություն

  1. Գրել 10-ական բառ, որոնք սկսվեն Ո-ով և Օ-ով:
  2. Գրել 6 բառ, որոնք բառամիջում կունենան Օ տառը, օրինակ՝ անՕգուտ:

Սեպտեմբերի 19

Վ. Սարոյանի  «Երկու արաբների պատմությունը» հարցում դասարանում: Գրել՝ ինչ սովորեցրեց առակը, անծանոթ բառերը դուրս գրել, բառարանով բացատրել:

Տնային հանձնարարություն

Վ. Սարոյանի  «Երկու արաբների պատմությունը»  տեքստից դուրս գրել 6 հատ Ե-ով սկսվող և 4 հատ Ո-ով սկսվող բառեր, հաշվել դրանց հնչյուններն ու տառերը:

Սեպտեմբերի 18

Աշխատանք գիրք-տետրով, էջ 5

Տնային հանձնարարություն

Աշխատանք գիրք-տետրով, էջ 3

Սեպտեմբերի 14

Զրույց Վիլյամ Սարոյանի «Ծիրանի ծառը» պատմվածքի շուրջ: Անդրադարձ պատմվածքի հերոսներին, նրանց բնութագրում:

Տնային հանձնարարություն

Ընթերցարանի 150 էջի Հարցեր և առաջադրանքներ բաժնից կատարել հետևյալ առաջադրանքները՝ 4, 5, 6:

Առաջադրանք Հասթիի համար՝ 14.09

Սեպտեմբերի 13

Հանձնարարված տեքստի հարցում:

Առաջադրանք տեքստի վերաբերյալ՝

  1. Տեքստում հանդիպող անծանոթ բառերը դնել ուղիղ ձևով (եթե դրված չեն ուղիղ ձևով), դրանք բառարանի օգնությամբ բացատրել՝ ամբար, նյարդային, պողոտա, հրաժեշտ, ողջունեց, վեհանձն, առաջնորդն, հետևորդներից, վճռական, մագլցում, վաղահաս, հռչակավոր:
  2. Տեքստից դուրս գրել Ե-ով և Ո-ով սկսվող բառերը, հաշվել դրանց հնչյունների և տառերի քանակը:

Տնային հանձնարարություն

Վիլյամ Սարոյանի «Ծիրանի ծառը» պատմվածքը կարդալ մինչև վերջ, բանավոր կատարել պատմությանը հաջորդող Հարցեր և առաջադրանքներ բաժնից 1-ին և 2-րդ առաջադրանքները (դասարանում հարցնելու եմ):

Սեպտեմբերի 12

  • Գործնական աշխատանք 2. Գրեք թե բառերը քանի հնչյուն և քանի տառ ունեն՝ ոզնի, մորաքույր, ամենաերկար, հնդկահավ, երազանք, որսորդ, ամենաորակյալ, եղևնի, եվրոպական, ամերիկյան:
  • Գործնական աշխատանք 3. Գրեք բառեր, որոնք սկսվեն Ո կամ Ե տառով, հաշվեք դրանց հնչյունների և տառերի քանակը, եթե տառերն ու հնչյունները քանակով չեն համապատասխանում գրավոր բացատրեք պատճառը:

Տնային հանձնարարություն

Կարդալ Վիլյամ Սարոյանի «Ծիրանի ծառը» պատմվածքի առաջին հատվածը, կարողանալ մանրամասն պատմել:

Առաջադրանք Հասթիի համար՝ 12.09

Սեպտեմբերի 11

Հանձնարարված տեքստի հարցում, Լեզվական աշխատանք՝ Հնչյուն, տառ, հայերենի այբուբենը:

Տնային հանձնարարություն

1. Հաշվել նշված բառերի տառերի և հնչյունների քանակը՝ երազ, որդի, սղոց, հոգի, ովքեր, ես, ենք, մորեղբայր, Երևան, բարև, տերև, գնդակ, հիշել:

Առաջադրանք Հասթիի համար՝ 11.09

Սեպտեմբերի 10

Ի՞նչ է առակը: Վիլյամ Սարոյանի«Նապաստակն ու առյուծը» կարդում ենք դասարանում:

Տնային հանձնարարություն

Վիլյամ Սարոյանի«Նապաստակն ու առյուծը» կարողանալ անսխալ կարդալ:

Առաջադրանք Հասթիի համար՝ 10.09

Սեպտեմբերի 7

Դասարանում քննարկել՝ Վիլյամ Սարոյանի «Առաջին օրը դպրոցում»: Գրավոր պատասխանլ հետևյալ հարցերին՝

1. Ինչպիսի՞ վերաբերմունք ուներ Էմին Ջիմի հանդեպ:

2. Ի՞նչ էր մտածում Ջիմը՝

  • մինչ դպրոց գնալը
  • հետո

3.Քո կարծիքով, ինչպիսի՞ն էր միսս Բիննին: Համեմատի՛ր նրան քո ուսուցիչների հետ:

4.Ի՞նչ ես կարծում, ինչպե՞ս կընթանան Ջիմի գործերը դպրոցում:

5. Գրի՛ր, թե ինչն է ուրախացնում, ինչն է տխրեցնում քեզ դպրոցում:

Տնային հանձնարարություն

Ես և իմ ընկերը նախագծի կիսատ մնացած աշխատանքներն ավարտել, հղումներն ինձ ուղարկել, դասարանում սկսած հարցերին մինչև վերջ տանը պատասխանել, «Առաջին օրը դպրոցում» դասը սովորել պատմել:

Առաջադրանք Հասթիի համար՝ 07.09

Սեպտեմբերի 6

Նախագծային աշխատանք Ես և ընկերս. Ընկերների գրածների տակ գրել կարծիքներ և մտածել 5-6 հարց, որոնք պետք է տալ ընկերոջը:

Տնային հանձնարարություն

Մտածած հարցերով ընկերոջ հետ հարցազրույց անցկացնել և ընկերոջ նկարով հրապարակել բլոգում:

Առաջադրանք Հասթիի համար 06.09

Սեպտեմբերի 5

Դասարանում կարդալ ստեղծագործությունը, քննարկել՝ Վիլյամ Սարոյան «Առաջին օրը դպրոցում»:

Տնային հանձնարարություն

Վիլյամ Սարոյանի «Առաջին օրը դպրոցում» ստեղծագործությունը տանը ուշադիր մեկ անգամ ևս կարդալ, պատրաստ լինել, որ դասարանում տեքստի վերաբերյալ տրվող հարցերին պատասխանեք:

Առաջադրանք Հասթիի համար՝ 05.08

Սեպտեմբերի 4

Բլոգների, ներբեռնած գրքերի ստուգում:

3-4 նախադասությամբ պատմեք ձեր մասին, ցանկալի է, որ պատումը լինի հետաքրքիր, ոչ թե պարզապես ներկայացնեք, թե քանի տարեկան եք, ինչ է ձեր անունը, ազգանունը…

Տնային հանձնարարություն

Դասարանում գրած աշխատանքը հրապարակել բլոգում, դրա հետ դնել լուսանկար:

Սեպտեմբերի 3

Ծանոթացում սովորողներ հետ, բլոգի, ուսումնական ծրագրի, գնահատման չափանիշների ներկայացում:

Տնային հանձնարարություն՝ Կարգի բերել բլոգները, բլոգում ունենալ մայրենի բաժին, համակարգչում ներբեռնել ընթերցարանը, Գործնական աշխատանքների գիրք-տետրը:

Հեղինակ՝

Սիրում եմ կարդալ, նկարել, լավ և որակյալ երաժշտություն լսել: Հայոց լեզվի և գրականության մասնագետ եմ և աշխատում եմ դպրոցում:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s