2014-2016 ուստարի

  1. Մայրենի 4-րդ դասարան
  2. Մայրենի 5-րդ դասարան
  1. 4-րդ դասարան
  2. 5-րդ դասարան