Posted in Երկարացված օր 2015-2016

Բանավոր մայրենի

Լեզվական գործունեության ձևերից է բանավոր խոսքի ձևավորումը: Շրջանաձև կտրատված գունավոր թղթերի վրա սովորողներից յուրաքանչյուրը գրում է մի բառ, ապա այն փոխանակում իր զույգի հետ, որից հետո ժամանակ է ունենում այդ բառով նախադասություն հորինելու համար: Ահա, թե ինչ ստացվեց մեզ մոտ:

Advertisements