Posted in Uncategorized

Մայրենի 5-րդ դասարան

Մայիսի 23-37

  • Հ. Թումանյան «Ահմադը» ընթերցարանի 245 էջ, հարցեր և առաջադրանքներ բաժնից 2, 4, 6:
  • Հովհաննես Շիրազ «Վերելք», ընթերցարանի 211 էջ, հարցեր և առաջադրանքներ բաժնից 2, 3, 6:
  • Հովհաննես Թումանյան «Ադամյանի օրերից», ընթերցարանի 249 էջ, հարցեր և առաջադրանքներ բաժնից 3, 4, 5, 7, 9:
  • Գ/Ք 265, 366, 371-373, ուրիշի ուղղակ, անուղղակի խոսք, դրա կետադրությունը:

Continue reading “Մայրենի 5-րդ դասարան”

Advertisements