Անհատական ուսուցում

Մայիսի 20-24

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ 20.05.2019, 21.05.2019, 22.05.2019, 24.05.2019, 25.05,2019

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ 20.05.2019, 21.05.2019, 22.05.2019, 24.05.2019, 25.05,2019

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 20.05.2019, 21.05.2019, 22.05.2019, 24.05.2019, 25.05,2019

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 20.05.2019, 21.05.2019, 22.05.2019, 24.05.2019, 25.05,2019

Մայիսի 13-17

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ 13.05.2019, 14.05.2019, 15.05.2019, 16.05.2019, 17.05.2019

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝13.05.2019, 14.05.2019, 15.05.201916.05.2019, 17.05.2019

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 13.05.2019, 14.05.2019, 15.05.2019, 16.05.2019, 17.05.2019

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 13.05.2019, 14.05.2019, 15.05.201916.05.2019, 17.05.2019

Մայիսի 6-10

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019, 10.05.2019

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019, 10.05.2019

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019, 10.05.2019

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019, 10.05.2019

Ապրիլի 29-մայիսի 3

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ 29.04.2019,  30.04.2019  02.05.2019, 03.05.2019

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ 29.04.2019,  30.04.2019  02.05.2019, 03.05.2019

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 29.04.2019,  30.04.2019  02.05.2019, 03.05.2019

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 29.04.2019,  30.04.2019  02.05.2019, 03.05.2019

Ապրիլի 22-26

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝  22.04.2019, 23.04.2019, 25.04.2019, 26.04.2019

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ 22.04.2019, 23.04.2019, 25.04.2019, 26.04.2019

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 22.04.2019, 23.04.2019, 25.04.2019, 26.04.2019

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 22.04.2019, 23.04.2019, 25.04.2019, 26.04.2019

Ապրիլի 15-19

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝  15.04.2019, 16.04.2019, 17.0.4.2019, 18.04.2019, 19.04.2019

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ 15.04.2019, 16.04.2019, 17.0.4.2019, 18.04.2019, 19.04.2019

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 15.04.2019, 16.04.2019, 17.0.4.2019, 18.04.2019, 19.04.2019

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 15.04.2019, 16.04.2019, 17.0.4.2019, 18.04.2019, 19.04.2019

Ապրիլի 8-12

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝  08.04.2019, 09.0.2019, 10.04.2019, 11.04.2019, 12.04.2019

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ 08.04.2019, 09.0.2019, 10.04.2019, 11.04.2019, 12.04.2019

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 08.04.2019, 09.0.2019, 10.04.2019, 11.04.2019, 12.04.2019

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 08.04.2019,09.0.2019, 10.04.2019, 11.04.2019, 12.04.2019

Ապրիլի 1-5

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ 01.04.2019, 02.04.2019, 03.04.2019, 04.04.2019, 05.04.2019

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ 01.04.2019, 02.04.2019, 03.04.2019, 04.04.2019, 05.04.2019, բանաստեղծությունը սովորել անգիր

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 01.04.2019, 02.04.2019, 03.04.2019, 04.04.2019, 05.04.2019

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 01.04.2019, 02.04.201903.04.2019, 04.04.2019, 05.04.2019, բանաստեղծությունը սովորել անգիր

Մարտի 18-22

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ 18.03.2019, 19.03.2019, 20.03.2019, 21.03. 2019, 22.03. 2019

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ 18.03.2019, 19.03.2019, 20.03.2019, 21.03. 2019, 22.03. 2019բանաստեղծությունը սովորել անգիր

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 18.03.2019, 19.03.2019, 20.03.2019, 21.03. 2019, 22.03. 2019

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 18.03.2019, 19.03.2019, 20.03.2019, 21.03. 2019, 22.03. 2019, բանաստեղծությունը սովորել անգիր

Մարտի 11-15

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ Մարտի 11, մարտի 12, մարտի 13, մարտի 14, մարտի 15

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ Բանաստեղծությունը սովորել անգիր, Մարտի 11, մարտի 12, մարտի 13, մարտի 14, մարտի 15

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ Մարտի 11, մարտի 12, մարտի 13, մարտի 14, մարտի 15

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ Մարտի 11, մարտի 12, մարտի 13, մարտի 14, մարտի 15, Բանաստեղծությունը սովորել անգիր

Մարտի 5-9

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ Մարտի 5, մարտի 7, մարտի 4, մարտի 6, մարտի 8:

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ Մարտի 5, մարտի 7, մարտի 4, մարտի 6, մարտի 8:

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ Մարտի 5, մարտի 7, մարտի 4, մարտի 6, մարտի 8:

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ Մարտի 5, մարտի 7, մարտի 4, մարտի 6, մարտի 8:

Փետրվարի 25-մարտի 1

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ Փետրվարի 25, Փետրվարի 26, Փետրվարի 27, Փետրվարի 28,  Մարտի 1

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ Փետրվարի 25, Փետրվարի 26, Փետրվարի 27, Փետրվարի 28,  Մարտի 1

Առաջադրանքներ Դավիթի և Ժաքի համար՝ Փետրվարի 25, փետրվարի 26, փետրվարի 27, փետրվարի 28,  մարտի 1

Առաջադրանքներ Սերուժի, Գրեգի համար՝ Փետրվարի 25, փետրվարի 26, փետրվարի 27, փետրվարի 28,  մարտի 1

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝Փետրվարի 25, Փետրվարի 26, Փետրվարի 27, Փետրվարի 28,  Մարտի 1

Փետրվարի 18-22

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ փետրվարի 18, փետրվարի 19, փետրվարի 20, փետրվարի 21, փետրվարի 22

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝փետրվարի 18, փետրվարի 19, փետրվարի 20, փետրվարի 21, փետրվարի 22

Առաջադրանքներ Դավիթի և Ժաքի համար՝ փետրվարի 18, փետրվարի 19, փետրվարի 20, փետրվարի 21, փետրվարի 22

Առաջադրանքներ Սերուժի և Գրեգի համար՝ փետրվարի 18, փետրվարի 19, փետրվարի 20, փետրվարի 21, փետրվարի 22

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ փետրվարի 18, փետրվարի 19, փետրվարի 20, փետրվարի 21, փետրվարի 22

Փետրվարի 11-15

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ Փետրվարի 11, փետրվարի 12, փետրվարի 13, փետրվարի 14, փետրվարի 15

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ Փետրվարի 11, փետրվարի 12, փետրվարի 13, փետրվարի 14, փետրվարի 15

Առաջադրանքներ Դավիթի և Ժաքի համար՝ Փետրվարի 11, փետրվարի 12, փետրվարի 13, փետրվարի 14, փետրվարի 15

Առաջադրանքներ Սերուժի և Գրեգի համար՝ Փետրվարի 11, փետրվարի 12, փետրվարի 13, փետրվարի 14, փետրվարի 15

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝Փետրվարի 11, փետրվարի 12, փետրվարի 13, փետրվարի 14, փետրվարի 15

Փետրվարի 4-8

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ 05.02

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ 05.02

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 05.02

Առաջադրանքներ Սերուժի և Գրեգի համար՝ 05.02, 05.02, 06.02, 07.02, 08.02

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 05.025.02, 06.02, 07.02, 08.02

Դեկտեմբերի 17-21

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ 17.12, 18.12, 19.12, 20.12

Առաջադրանքներ Սերուժի և Գրեգի համար՝ երկուշաբթի հաշվետվություն գրել, 18.12, 19.12, 20.12, 21.12

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 17.12, 18.12, 19.12, 20.12

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 17.12, 18.12, 19.12, 20.12

Առաջադրաններ Հասթիի համար՝ 17.12, 18.12, 19.1220.12

Դեկտեմբերի 10-14

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ 10.12, 11.12, 12.12, 13.12, 14.12

Առաջադրանքներ Սերուժի և Գրեգի համար՝ 10.12, 11.12, 12.12, 13.12, 14.12

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 10.12, 11.12, 12.12, 13.12, 14.12

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 10.12, 11.12, 12.12, 13.12, 14.12

Առաջադրաններ Հասթիի համար՝ 10.12, 11.12, 12.12, 13.12, 14.12

Դեկտեմբերի 3-6

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ 03.12, 04.12, 05.12, 06.12, 07.12

Առաջադրանքներ Սերուժի և Գրեգի համար՝ 03.12, 04.12, 05.12, 06.12, 07.12

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝03.12, 04.12, 05.12, 06.12, 07.12

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 03.12, 04.12, 05.12, 06.12, 07.12

Առաջադրաններ Հասթիի համար՝ 03.12, 04.12, 05.12, 06.12, 07.12

Նոյեմբերի 26-30

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ 26.11, 27.11, 28.11, 29.11, 30.11

Առաջադրանքներ Սերուժի և Գրեգի համար՝ 26.11, 27.11, 28.11, 29.11, 30.11

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 26.11, 27.11, 28.11, 29.11, 30.11

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 26.11, 27.11, 28.11, 29.11, 30.11

Առաջադրաններ Հասթիի համար՝ 26.11, 27.11, 28.11, 29.11, 30.11

Նոյեմբերի 19-23

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ 19.11, 20.11, 21.11, 22.11, 23.11

Առաջադրանքներ Սերուժի և Գրեգի համար՝ 19.11, 20.11, 21.11, 22.11, 23.11

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 19.11, 20.11, 21.11, 22.11, 23.11

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 19.11, 20.11, 21.11, 22.11, 23.11

Առաջադրաններ Հասթիի համար՝ 19.11, 20.11, 21.11, 22.11, 23.11

Նոյեմբերի 12-17

12-13.11, 14-15.11, 16-17.11

Առաջադրանքներ Հասթիի համար

Նոյեմբերի 8-9

08.11 09.11

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝

Հոկտեմբերի 22-26

Առաջադրանքներ Սերուժի և Գրիգի համար՝ 22-23.10

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ 22-26

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 22.10, 23.10, 24.10, 25-26.10

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝   22.10, 23.10, 24.10, 25.10 ,26.10

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝22-23.10,  24-25.10,  26.10

Հոկտեմբերի 15-19

Առաջադրանքներ Սերուժի և Գրիգի համար՝  15.10, 16.10, 17.10, 18.10

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ 15.10, 16.10, 17-19.10

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 15.10, բանաստեղծությունը սովորել անգիր

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10

Հոկտեմբերի 8-10

Առաջադրանքներ Սերուժի և Գրիգի համար՝ 08.1009.10, 10.10, 11-12.10

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ 08.10, 09.10, 10.10, 11-12.10

Առաջադրանքներ Դավիթի համար՝ 08.10, 09.10, 10.10, բանաստեղծությունը սովորել անգիր

Առաջադրանքներ Ալբերտի համար՝ 09.10, 09.10, 10.10

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ առաջադրանք 1

Հոկտեմբերի 1-5

Առաջադրանքներ Սերուժի և Գրիգի համար՝ Հոկտեմբրի 1-5

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝01.10, 02.10, 03.10, 04.10, 05.10

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ 01.10-05.10

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ առաջադրանք 1

Սեպտեմբերի 24-28

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ Սեպտեմբերի 24-28, սեպտեմբերի 28

Առաջադրանքներ Սերուժի և Գրիգի համար՝ սեպտեմբերի 24-28

Առաջադրանքներ Արմանի համար՝ Սեպտեմբերի 24-28

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ առաջադրանք 1

Սեպտեմբերի 17-20

Առաջադրանքներ Հասթիի համար՝ Սեպտեմբերի 17-20

Լացուցիչ առաջադրանքներ՝ 4-րդ դասարան 1, 4-րդ դասարան 2

Առաջադրանքներ Սերուժի համար՝ Սեպտեմբերի 17-20